zgl_map

Kolubarska bitka, Vrače brdo i Čovka

Materijal predat Zavodu za zaštitu spomenika, Valjevo


Link na početnu stranu.


Tokom istraživanja na Vrače brdu i Čovci pronašao sam i nešto arheološkog materijala iz ranijeg istorijskog perioda. Sav pronađeni materijal predat je Zavodu za zaštitu spomenika u Valjevu. Nalazi su bili veoma različiti kako po nameni tako i po istorijskom periodu iz kog potiču, pa je tu bilo bronzanoh dleta, vrhova strela, rimskih i serdnjevekovnih novčića. Za jedan deo materijala je teško uopšte odrediti istorijski okvir. U nastavku se mogu videti pomenuti predmeti. Kvalitet fotografija nije na zavidnom nivou jer je uglavnom fotografisano kamerom mobilnog telefona neposredno nakon iskopavanja.

0   0a

Posrebreni bakarni ili bronzani novčić. Obe strane neprepoznatljive. Moguće da se radi o srpskom novcu iz vremena Đurađa Brankovića?


1   1a
1b   1c

Nepoznati bronzani novčić

2   4

Još par nepoznatih novčića od bronze.


3>

Više rimskih novčića od bronze sakupljenih na više lokacija.


5   5a

Krunica prstena, bronza. Najverovatnije srednji vek.


6   7   8

Razni ukrasi i alkice za odeću. Bronza.


9>

Nepoznat ukrasni predmet. Bronza.


10   10a

Nepoznat ukrasni predmet. Bronza.


11>

Dva mala prstena od bronze sa motivom srca na krunici.


12   12a

Još jedan mali prsten od bronze sa motivom srca.


13   13a

Srednjevekovno dugme. Bronza.


14   14a

Ukras igle za kosu. Materijal nepoznat.


15   15a

Deo keltske fibule.


16   16a

Rimski teg, možda za ribolovačku mrežu. Olovo.


17

Dleto ili sekira od bronze, rimski bronzani novčić, vrh strele.


18   18a

Nepoznat novčić.


19   19a

Savijeni bakarni lim sa veoma lepim ugraviranim ornamentom. Bakar. Možda deo kanije noža?


20

Privezak od grubo obrađenog lima. Bronza.


21   21a
21b   21c

Nepoznat predmet. Posrebrena bronza. Možda deo mamuze?


22   23

Fragmenti keramike.


24   24a

Delovi broša ili naušnice.


25   25a   25b

Privezak ili broš. Bronza.


26   26a
26b   26c

Krst, možda deo kandila? Bronza.


27   27a

Mala posrebrena alka. Pronađena zajedno sa krstom.


buz2   buz2

Mali slovenski buzdovan sa šest pera.