zgl_map

Kolubarska bitka, Vrače brdo i Čovka

Raspored ostataka artiljerijskih projektila i ručnih bombi


Link na početnu stranu.

Raspored pronađenih ostataka projektila i ručnih bombi obe strane prikazan je na dve platforme, Google MyMaps i MapHub. Mape na MapHub-u su možda malo preglednije jer platforma dozvoljava promenu veličine simbola. Obe mape imaju po dva sloja koja se mogu, radi preglednosti i poređenja, uključiti ili isključiti po potrebi. Prvi sloj su ostaci granata i bombi a drugi sloj su ucrtani rovovi i položaji. Preklapanjem slojeva moguće je uporediti poklapanje ostatak granata sa položajima jedinica. Obe platforme su potpuno interaktivne tako da se sem selecije sloja može kretati po mapi ili zumirati određeno područje.

Raspored ostataka artiljerijskih projektila i ručnih bombi. Podaci na MapHub-u.


Raspored ostataka artiljerijskih projektila i ručnih bombi. Podaci na Google MyMaps.