zgl_map

Kolubarska bitka, Vrače brdo i Čovka

Organizacija i sastav angažovanih jedinica Srpske vojske na Vrače brdu i Čovci


Link na početnu stranu.

Organizacija i sastav 2. armije pred početak bitke na Kolubari

2.armija

Komandant: vojvoda Stepa Stepanović
Načelnik štaba: gš pp Milan Gr. Milovanović
Linija fronta: desna obala reke Kolubare i reke Ljig, severno ud ušća reke marice u Kolubaru i južno do ušća reke Grabovice u Ljig
Štab armije: selo Darosava
Brojno stanje: 80.792 vojnika, podoficira i oficira
Topova: 138
Mitraljeza: 66

Organizacija i sastav Moravske divizije 1. poziva pred početak bitke na Kolubari

Moravska1

Komandant: general Ilija Gojković, gš pk Milan Tucaković (od 17.11.1914.g.)
Linija fronta: desna obala reke Kolubare i reke Ljig, severno od potoka koji protiče kroz selo Stubicu i južno do ušća reke Grabovice u Ljig

Organizacija i sastav Timočke divizije 1. poziva pred početak bitke na Kolubari

Timocka1

Komandant: gš pk Vojislav Živanović
Linija fronta: desna obala reke Kolubare, severno od reke Peštan i južno do potoka koji protiče kroz selo Stubicu

Organizacija i sastav 3. armije pred početak bitke na Kolubari

3.armija

Komandant: general Pavle Jurišić - Šturm
Načelnik štaba: gš pk Dušan Pešić
Linija fronta: desna obala reke Ljig, severno ud ušća reke Grabovice u Ljig i južno do reke Kačer
Štab armije: Belanovica
Brojno stanje: 56.089 vojnika, podoficira i oficira
Topova: 80
Mitraljeza: 40

Organizacija i sastav Drinske divizije 2. poziva pred početak bitke na Kolubari

Drinska2

Komandant: gš pk Krsta Smiljanić
Linija fronta: desna onbala reke Ljig, severno od ušća reke grabovice u Ljig i južno do Crne reke

Organizacija i sastav Timočke divizije 2. poziva pred početak bitke na Kolubari

Timocka2

Komandant: art pk Mirko Milosavljević
Linija fronta: armijska rezerva, kod Smrdljikovca (Brajkovac)