zgl_map

Kolubarska bitka, Vrače brdo i Čovka

Pronađeni delovi opreme i lični predmeti


Link na početnu stranu.

Na fotografijama se nalaze delovi opreme naše i austrougarske vojske zajedno sa nekim ličnim predmetima vojnika poput ordnja i novčića. Deo predmeta je identifikovan. Predmeti poput alki šatorskih krila i fišeklija te raznih šnala od opreme se nalaze u velikom broju te će ovde biti prikazani samo pojedini primerci. Svaki predmet je samo očišćen bez pokušaja vraćanja "starog sjaja" jer mislim da bi se detaljnim čišđenjem samo izgubilo na autentičnosti predmeta. Više pešadijskoj opremi austrougarske vojske možete pogledati na ovoj stranici.

10pa  10pr

Kokarda napravljena od srpskog novčića 5 para


Na jednom srpskom položaju u Dubravi, između Lajkovca i sela Ruklada, pronašao sam ovaj srpski novčić od 5 para od kojeg je srpski vojnik napravio malu kokardu, najverovatnije za šajkaču, dodajući iglu za kačenje. Strana sa grbom je ostala netaknuta i istaknuta, najverovatnije, na kapi. Pošto srpski vojnici nisu na svojim šajkačama imali zvanične kokarde, verovatno su se pojedini snalazili i na ovaj način.

can2  can1
can3  can4

Očuvana konzerva


Na obodu naših i austrougarskih rovova često se nailazi na ostatke konzervi vojničkih sledovanja. Obično su ostaci u jako lošem stanju pa je i identifikacija te poreklo istih gotovo nemoguća. Pretpostavljam da je konzervirana hrana naše vojske poticala iz austrougarskih ili nemačkih izvora tako da to dodatno otežava utvrđivanje porekla. Konzerva sa slike pronađena je u blizini rova na zapadnom platou Vračebrda. Sam rov su verovatno posedale obe vojske tako da poreklo konzerve ostaje neodređeno. Konzerva je neobično dobro očuvana zahvaljujući suvom peskovitom tlu. Na poklopcu konzerve vidljiva je oznaka R - G ili možda K - G. Ispod centralno postavljene linije delimično čitljiva godina 191?. Zadnja cifra nečitljiva. Iznad centralno postavljene linije rimski broj VIII.

pipe1  pipe22

Poklopac male lule, alpaka srebro


Poklopac lule za zaštitu od vetra. Sa unutrašnje strane natpis na nemačkom "NEUSILBER". Materijal od kojeg je napravljena je legura cinka, bakra i nikla poznata kao novo srebro, nemačko srebro ili alpaka. Jevtina zamena za srebro sa kojim deli sličan izgled.

of_digme1  of_dugme2

Pozlaćeno dugme K.u.K. oficirske tunike


Pozlaćeno dugme K.u.K. oficirske tunike. Sa zadnje strane oznaka proizvođača BSW - Bruder Schneider Wien, te natpis K.u.K Hoflieferanten. Ovaj natpis je predstavljao svojevrsni garant kvaliteta te potvrdu da je proizvođač priznat od strane dvora. Iznad natpisa austrougarski dvoglavi orao. Pokretna alka sa jenom rupicom za prišavenje.

pof_digme1  pof_dugme2

Posrebreno dugme K.u.K. oficirske tunike


Posrebreno dugme K.u.K. oficirske ili podoficirske tunike ili kaputa. Sa zadnje strane oznaka proizvođača M.S.S. WIEN. Nisam uspeo pronaći detaljnije podatke o proizvođaću. Zanimljivo je da je natpis greškom otisnut kao slika u ogledalu. Dvostruka, ukrštena alka za prišivanje.

prus_digme1  prus_dugme2

Dugme pruske, nemačke uniforme


Dugme nemačke (pruske) uniforme, mesing. Na prednjoj strani kruna. Sa zadnje strane jedna alka za prišivanje. Bez dodatnih oznaka proizvođača. Po dizajnu pripada pruskoj, nemačkoj uniformi model M1910.

gb_digme1  gb_dugme2

Dugme engleske uniforme, kaputa


Dugme engleske uniforme, mesing. Na prednjoj strani grb Velike Britanije. Sa zadnje strane oznaka proizvođača REGAL BUTTON WORKS LTD B'HAM, Birmingham. Dugme se nalazilo na engleskoj standardnoj uniformi na početku velikog rata. Nije mi poznato da su pomenute uniforme ili pripadajući kaputi isporučeni našoj vojsci pre ili u toku rata. Mali broj engleskih vojnika koji su u Beogradu pomagali organizaciju odbrane na rekama je možda imao ovakve uniforme ali je verovatnoća da se niki od njih zatekao na Vrače brdu u toku bitke na Kolubari jako mala. Pokretna alka sa jednom rupicom za prišavenje.

8_digme

Dugme nepoznate uniforme, kaputa


Dugme nepoznate uniforme, mesing. Na prednjoj strani veliki redni broj 8. Austrougarska vojska je imala dugmad sa brojevima pukova ali nisam siguran da potiče odatle obzirom da sam ga pronašao na isključivo srpskom položaju. Obična alka sa jednom rupicom za prišavenje.

rus_digme1  rus_dugme2

Dugme ruskog kaputa


rus_digme3

Dugmad ruskog kaputa


Dugmad ruskog kaputa srpske vojske, mesing. Na prednjoj strani ruski grb. Sa zadnje strane neki bez natpisa a neki sa ćiriličnom oznakom proizvođača Б.Ш.Д. ili З.ЛЕЙБОВИЧЬ С.П.Ь.. Slabo vidljivo. Obična alka sa jednom rupicom za prišivanje.

bug_digme

Dugme bugarskog kaputa


Dugme bugarskog kaputa, mesing. Najverovatnije iz ratnog plena posle Drugog balkanskog rata. Sa prednje strane bugarski grb. Zadnja strane bez oznaka. Nedostaje alka za prišavenje

fr_digme1  fr_dugme2

Dugme srpskog kaputa?


fr_digme3

Dugmad srpskog kaputa?


Više dugmadi istog izgleda. Najverovatnije od srpskog kaputa. Nisam uspeo da pronađem podatke o poreklu dugmadi na našim kaputima ali je vrlo verovatno da su to ova. Izrađena su od mesinga. Sa prednje strane bez oznaka ili grba. Na nekima se naziru ostaci zelene boje. Sa zadnje strane oznaka proizvođača TW&W HM BREVETE PARIS. Dvostruka ukrštena alka za prišivanje.

al_digme1  al_dugme2

Aluminijumsko dugme sa tri rupice


Malo aluminijumsko dugme sa tri rupice za prišivanje. Na slici samo mali deo pronađenih. Nalaze se na stotine. Najverovatnije potiču od šatorskih krila. Nije jasno kojoj vojsci su pripadali ali je vrlo moguće da je i srpska i austrougarska vojska koristila ista ili slična šatorska krila. Obično se nalaze više komada na istom mestu.

uvo_digme1  uvo_dugme2

Aluminijumsko dugme sa četiri rupice - U.V.O. Beograd


Malo aluminijumsko dugme sa četiri rupice. Sa prednje strane ćirilični natpis У.В.О. БЕОГРАД, skraćenica za Uprava Vojne Odeće Beograd. Da bi se smanjila zavosnost srpske vojske od uvoznih uniformi i opreme učinjen je napor da se kod nas pokrene proizvodnja bar nekih delova. Tako je formirana i Uprava vojne odeće pa je i ovo dugme najverovatnije napravljeno u Srbiji kao deo te proizvodnje. Pronašao sam samo dva ovakva dugmeta što je razumljivo jer je proizvodnja verovatno bila jako skromna u odnosu na potrebe vojske.

4_digme1  4_dugme2

Pocinkovano dugme sa četiri rupice


Malo pocinkovano dugme sa četiri rupice. Bez natpisa. Na nekima ostaci crne boje. Nalazi se u velikim količinama. Poreklo nepoznato mada po postoje mišljenja da potiču sa košulja vojnika. Nije isključeno da potiču sa šatorskih krila. Mahom se nalaze na srpskim položajima.

bl_digme1  bl_dugme2

Dugme vojničke bluze


Dugme vojničke bluze, mesing. Bez natpisa sa prednje i zadnje strane. Obična alka sa jednom rupicom za prišivanje. Najverovatnije potiče sa vojničkih bluza. Nije jasno kojoj strani pripadaju ali je moguće da su obe strane u borbi imale istu dugmad. Nalaze se u velikim količinama.

mala_alka1  mala_alka2

Male alke šatorskog krila


Male alke šatorskih krila. Dve vrste, aluminijum i mesing. Postoji mišljenje da su aluminijumske alke sa naših šatorskih krila dok su alke od mesinga sa austrougarskih šatorskih krila. Nalaze se u velikim količinama. Obično se nalaze zajedno sa velikim i srednjim alkama i aluminijumskim dugmadima.

m_alka1  m_alka2

Srednje alke šatorskog krila


Srednje alke šatorskih krila. Dve vrste, aluminijum i mesing. Postoji mišljenje da su aluminijumske alke sa naših šatorskih krila dok su alke od mesinga sa austrougarskih šatorskih krila. Nalaze se u velikim količinama. Obično se nalaze zajedno sa velikim i malim alkama i aluminijumskim dugmadima.

v_alka1  v_alka2

Velike alke šatorskog krila


Velike alke šatorskih krila. Dve vrste, aluminijum i mesing. Postoji mišljenje da su aluminijumske alke sa naših šatorskih krila dok su alke od mesinga sa austrougarskih šatorskih krila. Nalaze se u velikim količinama. Obično se malaze zajedno sa malim i srednjim alkama i aluminijumskim dugmadima.

spomenica_1913_1  spomenica_1913_2

Orden, spomenica Drugi balkanski rat

Orden, spomenica za učešće u Drugom balkanskom ratu 1913. Bronza sa pozlatom. Sa jedne strane godina 1913. a sa druge strane ćirilično П i rimsko I od Petar I sa krunom iznad. Zahvaljujući pozlati pronađeni su u dobrom stanju. Spomenice nisu imale ugraviran serijski broj tako da nije moguće povezivanje sa konkretnim vojnikom.

sr_novac

Novčići Kneževine Srbije i Kraljevine Srbije


Novčići Kneževine Srbije i Kraljevine Srbije sa kraja 19. i početka 20. veka. Najverovatnije potiču iz džepova naših vojnika. Neki su verovatno ostali u kaputima i bluzama ranjenih i poginulih. Prisistvo srebrnih novčića od 1 dinara i 50 para govore da su vojne plate bile isplaćene.

gr_novac1  gr_novac2

Grčki novčić iz 1869.


Grčki novčić od 5 lepta iz 1869.g. Verovatno donesen iz balkanskih ratova ili možda sa juga Srbije.tr_novac

Novčići Otomanskog carstva


Turski novčići sa kraja 19. i početka 20. veka. Verovatno donesen iz balkanskih ratova ili možda sa juga Srbije gde su do oslobođenja bili u upotrebi.

kuk_novac

Austrougarski novčići


Austrougarski novčići (austrijski i mađarski) sa kraja 19. i početka 20. veka. Kao i naši, potiču iz džepova K.u.K. vojnika.

fji  feldkappe-2
feldkappe-4  feldkappe-5

Austrougarska kokarda


Austrougarska kokarda, K.u.k. Kappenröschen. Sa prednje strane izrađena od mesinga, urezani inicijali cara FJI Franja Josip prvi. Sa zadnje strane gvožđe, dve alke za kačenje. Obično se nalaze u jako lošem stanju bez zadnjeg dela kokarde. Na fotografiji kapa M-1908 sa kokardom.

sat1  sat2

Džepni sat.


Džepni sat, bronza. Pronađen samo okvir bez mehanizma. Bez ikakvih natpisa i oznaka. Obzirom da je pronađen u rovu na samom vrhu Čovke može se predpostaviti da je pripadao našem oficiru.

pas1  pas2

Oznaka za psa, 1916.g.


Oznaka, markica za psa. Austrougarske opkupacione vlasiti, 1916.g. Izrađena od pocinkovanog lima. Sa jedne strane crtež psa a sa druge strane natpis - 1916 K.u.K. KREISKOMMANDO BELGRAD LAND. Na jednoj utisnut broj 8889 a na drugoj 8242. Nije u dirktnoj vezi sa bitkom na Kolubari ali je definitivno vezana za period okupacije.

sr_kasika

Mala srebrna kašika


Mala srebrna kašika bez drška. Na delu drške vrlo primetni tragovi zuba. Možda ima veze sa verovanjem da je iz zdravstvenih razloga potrebno u organizam unositi srebro. Bez natpisa i oznaka.

olovka1  olovka2

Nastavak za olovku


Nastavak za mastiljavu ili grafitnu olovku, mesing. Dodavanjem ovog nastavka na "potrošenu" mastiljavu ili grafitnu olovku moguće je olovkom normalno pisati. Ako se olovka celom dužinom ubaci u nastavak onda on služi kao zaštita od lomnjenja. Zanimljivo je da se u nastavku još uvek nalazi deo mastiljave olovke. Pronađeno na našem položaju.

fiseklija1  fiseklija2

Levo originalne fišeklije M-1899 (mala za 45 i velika, leđna, za 60 metaka), desno ostaci iskopane fišeklije


f1  f2

Zadnje velike alke fišeklije, bronza


Fotografija originalne fišeklije potiče iz knjige "Srpska vojska Oružje naših pobeda 1914 - 1918". Preuzeta uz saglasnost autora. Na pronađenoj fišekliji sa zadnje strane utisnuto, levo ćirilična oznaka МЗ, desno ćirilična oznaka КП i u dnu broj 65. Pronašao sam više delova fišeklija ali ova je najkompletnija.

n1  n2
n3  n4

Nepoznat predmet, bronza


Nepoznat predmet. Posrebrena ili kalajisana bronza. Моžda deo konjskih mamuza a možda i nešto starije. Predmet predat g.Radivoju Arsiću iz Institua za zaštitu spomenika, Valjevo.

prima_solid1  prima_solid2

Mala šnala sa dve igle


Mala šnala sa dve igle, bronza. Sa jedne strane natpis SOLIDE i PRIMA. Najverovatnije francuske proizvodnje mada se nalaze slične varijante različitih proizvođača. Najčešće korišćena za podešavanje širine pojasa pantalona pomoću leđnog kaiša. Pronađena na našem položaju.

šnala1

Razne šnale uprtača i konjske opreme, bronzanitne

Razne nitne i zakačke uprtača, kaiševa, fišeklija... Uglavnom bronzašnala2

Razne male šnale i alkekašika2  kašika3
kašika1  ALPACCA2

Bronzana kašika, Berndorf Alpacca


Bronzana kašika sa jedva vidljivim tragovim srebra ili sličnog materijala. Na oznaci sa zadnje strane natpis BERNDORF ALPACCA koji uokviruje figuru medveda. Na fotografiji originalna oznaka austrijskog proizvođača 1891. - 1930. i vidljiva oznaka na kašiki.U nastavku još fotografija pronađenog pribora za jelo. Sve je od bronze ali bez vidljivih oznaka proizvođača . Osim ovakvih, bronzanih pribora za jelo, nalaze se i gvozdeni i aluminijumski ali u vrlo lošem stanju.

pribor1

Delovi pribora za jelo, bronzasrsnala

Šnala srpskog opasača sa dve igle, gvožđe

Jednostavna šnala srpskog opasača sa dve igle, gvožđe. Pronađena je samo jedna i to nekompletna šnala ovog tipa. Za razliku od kitnjaste, bogato ukrašene K.u.K. šnale, ova je vrlo jednostavne konstrukcije. Razlog što se ne pronalazi u većem broju je možda taj što je mali broj srpskih vojnika bio opremljen formacijskim opasačem.

kuk_snala1  kuk_snala2

Bronzana K.u.K. šnala sa dve igle i zakačkom.


Bronzana K.u.K. šnala sa dve igle i zakačkom. Sa prednje strane K.u.K. grb. Natpis na zakačci zavisno od proizvođača. Ja sam ih nalazio sa natpisima: MATH. SALCHER & SOHNE WIEN i ADOLF MUELLER & SOHNE WIEN.

Opasač1  Opasac2

Skica i originalni K.u.K. opasač sa šnalomtab1  tab2

Tabakera ili ogledalce?


Nepoznat predmet pronađen u blizini našeg rova. Sa jedne strane šarkica za otvaranje. Moguće je da se radi o malom ogledalu ali pre će biti da je u pitanju ram tabakere za cigarete.

znacka1

Delovi ratne značke


Delovi ratne značke. Nedostaje sadržaj i alka za kačenje. Nisam siguran u poreklo jer prema informacijama koje imam naša značka je bila od mesinga dok je ova pronađena od aluminijuma. Možda potiče iz kasnijeg perioda?

br_alka1  br_alka2

Centralna bronzana alka K.u.K. šatorskog krila


Velika bronzana alka K.u.K. šatorskog krila. Uglavnom se nalazi sa ostacima debele kože u žlebu koja potiče od kožnog ojačanja. Alaka je služila kao oslonac za centralni stub prilkom postavljanja.

mzzi1  mzzi2
mzzo1  mzzo2

Standardne makaze za sečenje bodljikave žice, K.u.K., pronađene i originalnekramp1  kramp2
kramp3

Standardni formacijski kramp, K.u.K., pronađen i originalanperorez

Delovi peroreza


Delovi jednog od više pronađenih peroreza i britvica. Ovaj sa slike potiče sa srpskih položaja na vrhu Čardak, brdo Građenik u Kadinoj Luci.

boca1  boca2

Mađarska staklena boca


Mađarska staklena boca za mineralnu vodu. Natpis proizvođača na dnu boce: "FERENC JOZSEF KESERUVIZ H1". Boca pronađena u blizini istočnog platoa na Vrače brdu u Ćelijama.