zgl_map

Kolubarska bitka, Vrače brdo i Čovka

Artiljerija


Link na početnu stranu.

Celo područje Vrače brda i Čovke je bilo izloženo intezivnoj artiljrijskoj vatri austougarske vojske sa više lokacija na levoj obali reke Ljig i Kolubare. Dolina uz reku Ljig i Kolubaru, ćelijanska kosa te zapadni plato i obronci Vrače brda gađani su i od strane srpske artiljerije u cilju ometanja austrougarske pešadije ili kao priprema i podrška srpskim kontra napadima. Veliki broj pronađenih austrougarskih projektila u odnosu na srpske je očekivan obzirom na disbalans u broju upotrebljenih artiljerijskih oruđa i nedostatku artiljerijske municuje na srpskoj strani. Osim toga, upaljači na šrapnelima srpskih 75 mm topova bili su slabije mehaničke konstrukcije (usled upotrebe aluminijumskih delova) tako da su retko ostajali bar delimično kompletni nakon aktiviranja šrapnela. Na pronađenim srpskim upaljačima očigledna je skoro potpuna razgadnja aluminijumskih delova. Košuljice šrapnela se takođe nalaze u velikom broju, logično, najviše onih kalibra 75 mm i 80 mm.Perkusioni upaljači srpskih razornih granata

Gornji deo razorne granate 120mm sa kapicom upaljača i delom upaljača

Na zapadnom platou Vralčebrada u blizini kote 159 (sada 239) pronađen je gornji deo razorne granate 120mm najverovatnije od Šnajderove haubice 120mm M-1897. Moguće je da se radi i o delu granate za Šnajderovu haubicu 120mm M-1910 ali je zbog sličnosti konstrukcije ovog dela granate nezahvalno nagađati. Prečnik donjeg dela je oko 110mm. Upaljač se nalazi unutar gornjeg dela a ispod gvozdene kapice upaljača tako da nije vidljiv sem preostalog dela detonatora sa donje strane. Na kapici upaljača vidljiva rupa zavrtanja za fiksiranje kapice na upaljač.

120mm_per_1  120mm_per_2

Gornji deo razorne granate 120mm sa upaljačemUpaljači srpskih šrapnela

Tempirno-udarni upaljač M1907 i 1907a

Tempirni deo upaljača realizovan je korišćenjem dva šuplja diska od kojih je donji bio pokretljiv i omogućavao podešavanje vremena odloženog aktiviranja. Skala na pokretnom prstenu upaljača omogućavala je tempiranje do 5500 m sa podeocima za svakih 50 m. Šuplji prstenovi (pokretni i fiksni) izrađeni su od mesinga ili bronze do su telo i vrh upaljača izrađeni od aluminijuma. Prilikom istraživanja prnađen je jako mali broj očuvanih ili bar delom očuvanih upaljača M1907 i M1907a. Delovi izrađeni od aluminijuma su tokom godina uglavnom razgrađeni te se najčešće nalaze samo prstenovi od mesinga.

Na pokretnom disku su postojale još dve oznake:

"П" (ćirilično slov P), aktiviranje pri udaru u prepreku (perkusiono),
"K" karteč, aktiviranje pri izlasku granate iz usta cevi.


Upaljač M1907 i M1907a koristio se za šrapnele sledećih artiljerijskih oruđa:

- 75 mm M1907 i M1907a Šnajder - Kane poljske topove,
- 70 mm M1907 Šnajder brdski top.


M1907_7

Upaljač M1907 pronađen u delovimaM1907_1

Jedan od pronađenih upaljača M1907M1907_2  M1907_3

Ugravirane oznake sa donje strane upaljača M1907M1907_skica  srb_srapnel

Skica upaljača M1907. Šrapnelski metak 75 mm, košuljca i upaljači M1907, M1907a, M1911M1907a_1  M1907a_2

Jedan od pronađenih upaljača M1907aM1907a_skica

Skica upaljača M1907aUpaljači austrougarskih šrapnela

Tempirno-udarni upaljač M93a (Schrapnell Doppel Zünder "S.D.Z." Muster 93a)

Ovaj tip upaljača konstruisan je za šrapnele artiljerijskih oruđa kalibra 12 cm, 15 cm, i 18 cm. Tempirni deo upaljača realizovan je korišćenjem dva šuplja diska od kojih je jedan bio pokretljiv i omogućavao podešavanje vremena odloženog aktiviranja. Ovaj tip upaljača je karakterističan po heksagonalnoj navrtki na svom vrhu.

Pokretni disk upaljača dozvoljavao je podešavanje dva načina aktiviranja: 1. Vremensko odloženo aktiviranje za ekspoloziju u toku leta šrapnela sa skalom od 0 do 25 sekundi i podelom od 0,25 sekundi. 2. Udarno (perkusiono) aktviranje prilikom udara u prepreku, postavljanjem pokretnog diska u polažaj "A" (Aufschlag).

Oznaka upaljača je standardna za K.u.K. Slovo M u prefiksu (Muster), godina uvođenja u upotrebu te malo slovo koje označava modifikaciju. Malo slovo "a" u ekstenziji oznake ovog upaljača navodi na to da se radi o prvoj modifikaciji ali nije poznato da se ovaj upaljač proizvodio u osnovnoj varijanti ili u nekoj drugoj. Svi pronađeni upaljači na ovom terenu bili su sa istom oznakom "M93a".

Upaljač M93a koristio se za šrapnele sledećih artiljerijskih oruđa:

- 12 cm M1880 teški top,
- 12 cm M1880 i M1896 tvđavski top,
- 15 cm M1894, M1899 i M1914 teška poljske haubice,
- 15 cm tvrđavska haubica pod kupolom,
- 15 cm M1880, M1898, M1885/7 i M1916 minobacači,
- 15 cm M1878 minobacač,
- 15cm M1880 teški top,
- 18 cm M1880 teški top.

Ovaj tip upaljača imao je relativno kratko vreme odloženog aktiviranja od 25 sekundi što je za haubice od 15 cm omogućavalo maksimalni domet od 5000 m a za topove 12 cm i 15 cm, 6500 m. Duže vreme alktiviranja upaljača omogućavao je dodatni mehanizam sa dva fiksna šuplja diska te fiksnim vremenom sagorevanja. Mehanizam se montirao na vrh upaljača navrtanjem umesto heksagonalne navrtke. Ozanaka dodatnog vremenskog mehanizma za topove je bila "Ergänzungszünder M93a" a za haubice "Ergänzungszünder M93b". Sa dodatnim vremenskim mehanizmom domet topova od 12 cm i 15 cm se povećavao na 8000 m i 8500 m, respektivno, te haubica na 5900 m.

Više fotografija se može pronaći na sajtu Passion & Compassiom. Skice sa pomenutog sajta korišćene uz dozvolu autora, g. Bernarda Plumiera.

Tehniči podaci preuzeti iz knjige "Notes on Austro-Hungarian Fuzes", 1917.g., Velika Britanija.

M93a_1

Upaljač M93a, slika u visokoj rezoluciji.M93a_2  M93a_3

Upaljač M93a i sastavni deloviM93a_skica  M93a_E_skica


M93a_skica_f1  M93a_E_skica_f2

Upaljač M93a, skicaTempirno-udarni upaljač M99 7 cm (Schrapnell Doppel Zünder "S.D.Z." Muster 99 7 cm)


Tempirno-udarni upaljač konstruisan je isključivo za 7 cm brdske topove M1899. Kasnije korišćen i za modernije brdske topove M1908 i M1909. Po konstrukciji i oznaci jako sličan većem modelu M1899 za haubice 10 cm. Konstruisan je u dve varijante i to M99 za šrapnel (S.D.Z. M99 7 cm) i M99 za razorne granate "Ekrasite" (G.D.Z. M99 7 cm). Oznake i podela na pokretnom delu su zavisile od varijante upaljača. S.D.Z. M99 i G.D.Z. M99 7 cm upaljači su imali skalu sa podelom u stotinama metara počev od broja 4 zaključno sa brojem 40 i podeocima od po 50 m te maksimalnom podesivom daljinom od 4050 m.

Na pokretnom disku su postojale još tri moguće oznake:

"A" (Aufschlag), aktiviranje pri udaru u prepreku (perkusiono),
"K" (Kartätschrapnell), kanister ili karteč, aktiviranje pri izlasku granate iz usta cevi (zamo za šrapnel S.D.Z. M99 7cm)
"V" (Vortempierung), aktiviranje na 200 m od izlaska iz usta cevi.

Upaljač S.D.Z. M99 koristio se za šrapnele sledećih artiljerijskih oruđa:

- 7 cm brdski topovi M1899, M1908, M1909

Upaljač G.D.Z. M99 koristio se za razorne granate sledećih artiljerijskih oruđa:

- 7 cm brdski topovi M1899, M1908, M1909


m99_7cm_1  m99_7cm_2

Upaljač S.D.Z. M99 za brdske topove 7 cmm99_7cm_4  m99_7cm_5

Šrapnel sa upaljačem S.D.Z. M99 za brdske topove 7 cm, sa i bez zaštitne kape upaljača.m99_7cm_6  m99_7cm_7

Šrapnel sa upaljačem S.D.Z. M99 za brdske topove 7 cm, zaštitna kapa upaljača, čaura te svilena vrećica sa barutnim punjenjem i zaštitom od filca.


Na svilenoj vrećici za barutno punjenje navedena je količina baruta u punjeju, 0,144 kg, i oznaka 4B/14. Ista oznaka, 4B/14, nanesena je bojom na dance čaure. Dance čaure nosi još i onaku proizvođača sa žigom, oznaku modela, M99, te godinu proizvodnje 1914. Projektil na slici je neaktivan a originalno punjenje je zamenjeno istom količinom crnog peska.

M99_7cm

Upaljač S.D.Z. M99 7 cm, skicapl1  pl2

pl3  pl4

Neke od plombi sanduka za šrapnele brdskog topa M1899 7 cm.

Tempirno-udarni upaljač M99 10 cm (Schrapnell Doppel Zünder "S.D.Z." Muster 99 10 cm)
Tempirno-udarni upaljač M99 10 cm (Granaten Doppel Zünder "G.D.Z." Muster 99 10 cm)
Tempirno-udarni upaljač M99a i M99b 10 cm za svetleće granate Muster 99a i Muster 99b)


Tempirno-udarni upaljač konstruisan je isključivo za 10 cm haubice i to u četiri varijante: M99 za šrapnel (S.D.Z. M99 10 cm), M99 za razorne granate "Ekrasite" (G.D.Z. M99 10 cm) te M99a i M99b 10cm za osvetljavajuće projektile. Tempirni deo upaljača realizovan je korišćenjem dva šuplja diska od kojih je donji bio pokretljiv i omogućavao podešavanje vremena odloženog aktiviranja. Oznake i podela na pokretnom delu su zavisile od varijante upaljača. S.D.Z. M99 i G.D.Z. M99 upaljači su imali skalu sa podelom u stotinama metara počev od broja 4 zaključno sa brojem 56 i podeocima od po 50 m. Upaljači za osvetljavajuće granate M99a i M99b imali su, po dokumentaciji, skalu od 0 do 25 sa 4 podeoka između dva broja tj. ukupno 100 podeoka što znači da je skala izražavala procenat ukupnog vremena do aktiviranja. Pronađeni upaljači M99b nisu odgovarali opisu po dokumentaciji već im je skala bila kao kod modela M99 od 4 do 56, što se može videti na fotografijama.

Na pokretnom disku su postojale još tri moguće oznake:

"A" (Aufschlag), aktiviranje pri udaru u prepreku (perkusiono),
"K" (Kartätschrapnell), kanister ili karteč, aktiviranje pri izlasku granate iz usta cevi (zamo za šrapnel S.D.Z. M99 10cm)
"V" (Vortempierung), aktiviranje na 200 m od izlaska iz usta cevi.

Shodno svojoj funkciji različite varijante su imale i različite oznake. Šrapnelski upaljač S.D.Z. M99 je imao sve tri oznake te je izbor načina aktiviranja vršen postavljanjem pokretnog diska u odgovarajući položaj ili izborom vremena odloženog aktiviranja na skali. Upaljač za razorne granate G.D.Z. M99 nije imao oznaku "K" jer, logično, niko ne bi želeo da mu se visoko eksplozivna granata aktivira na ustima cevi. Varijante upaljača za osvetljavajuće granate M99a M99b, po dokumentaciji, nisu imali oznake "K" i "V" ali su, na terenu pronađeni upaljači imali i ove oznake potpuno jednako kao i šrapnelski upaljač S.D.Z. M99. Moguće da je proizvođač iskoristio već izrađene pokretne prstenove za upaljače S.D.Z. M99 te samo remarkirao oznaku dodajući slovo "b" u sufiks, odnosno odmah ispod originalne oznake što se može videti na fotografijama.

Upaljač S.D.Z. M99 koristio se za šrapnele sledećih artiljerijskih oruđa:

- 10 cm M1899 i M1914 poljske haubice,
- 10 cm M1899, M1908, M1910 i M1916 brdske haubice,
- 10 cm M1899, M1905, M1906 i M1909 tvđavske haubice popolom.

Upaljač G.D.Z. M99 koristio se za razorne granate sledećih artiljerijskih oruđa:

- 10 cm M1899 i M1914 poljske haubice,
- 10 cm M1899, M1908, M1910 i M1916 brdske haubice,
- 10 cm M1899, M1905, M1906 i M1909 tvđavske haubice pod kupolom.

Upaljač M99a koristio se za osvetljavajuće granate sledećih artiljerijskih oruđa:

- 15 cm M1894, M1899, M1899/04, M1899/04 i M1915 teške poljske haubice,
- 15 cm M1894 i M1899 tvđavske haubice pod kupolom,
- 15 cm M1880, M1898, M1898/07 i 1916 minobacači,
- 15 cm M1880 tvđavski minobacač pod kupolom ili na sankama,
- 21 cm M1880 minobacač obalske odbrane,
- 21 cm M1916 minobacač,
- 24 cm M1880, M1898, M1898/07, M1895/10 i M1910/15 minobacači.

Upaljač M99b koristio se za osvetljavajuće granate sledećih artiljerijskih oruđa:

- 10 cm M1899 i M1914 poljske haubice,
- 10 cm M1899, M1908, M1910 i M1916 brdske haubice,
- 10 cm M1899, M1905, M1906 i M1909 tvđavske haubice pod kupolom.


Više fotografija se može pronaći na sajtu Passion & Compassiom.

Tehniči podaci preuzeti iz knjige "Notes on Austro-Hungarian Fuzes", 1917.g., Velika Britanija.

M99_10CM

Upaljač S.D.Z. M99, slika u visokoj rezoluciji.M99b_10cm_1  M99b_10cm_2

Upaljač M99b za osvetljavajuće projektileM99_sve_10_CM

Upaljači S.D.Z. M99, M99a pronađeni prilikom istrživanjaM99a_10cm_skica  M99a_10cm_skica


Upaljač S.D.Z. M99 i M99a, skicaTempirno-udarni upaljač M05 (Schrapnell Doppel Zünder "S.D.Z." Muster 05)
Tempirno-udarni upaljač M05 (Granaten Doppel Zünder "G.D.Z." Muster 05)


Godine 1905. Austrougarska vojska usvaja brzometni 8 cm M1905 FK poljski top. Za novi top konstruiše se i novi tip upaljača: tempirno-udarni upaljač S.D.Z. M05 za šrapnel i G.D.Z. M05 za razorne granate. S.D.Z. M05 namenjen isključivo za šrapnel je naverovatnije modifikacija tempirno-udarnog upaljača M99 u kalibru 8 cm. Mehanički jako sličan starom, novi M05 je imao nešto duže vreme aktiviranja što omogućavalo domet do 6100 m. Upaljač za razorne granate G.D.Z. M05 je bio istih karakteristika samo bez funkcije "K" (kanister, karteč).
Na pokretnom disku su postojale tri moguće oznake:

"A" (Aufschlag), aktiviranje pri udaru u prepreku (perkusiono),
"K" (Kartätschrapnell), kanister ili karteč, aktiviranje pri izlasku granate iz usta cevi 5 - 10 m (zamo za šrapnel S.D.Z. M05)
"V" (Vortempierung), aktiviranje na 200 m od izlaska iz usta cevi.

Upaljač S.D.Z. M05 koristio se za šrapnele a G.D.Z. M05 za razorne granate sledećih artiljerijskih oruđa:

- 8 cm M1905 i M1905/08 poljski top,
- 8 cm M1905 i M1905/08 tvrđavski top.

M5

Upaljač S.D.Z. M05 pronađen prilikom istrživanjaM5_skica

Upaljač S.D.Z. M05, skicaTempirno-udarni upaljač M08 (Schrapnell Doppel Zünder "S.D.Z." Muster 08)
Tempirno-udarni upaljač M08 (Granaten Doppel Zünder "G.D.Z." Muster 08)


Godine 1908. pojavljuje se usavršena verzija austrougarskog poljskog topa M1905/08 koji je bio bolje prilagođen za brdsku upotrebu dozvoljavajući veći elevacioni ugao. U isto vreme se nastavlja dalje usavršeavanje upaljača M05 pa se te godine pojavljuje i novi upaljač pod oznakom M08. Prve proizvedene serije imale su odloženo vreme aktiviranja koje je odgovaralo dometu od 500 do 6100 m, i skalu sa podelom od 5 do 61. Upaljači proizvedeni kasnije imali su produženo vreme sagorevanja pa je skala na njima bila označena od 5 do 73 stotina metara. Upaljači pronađeni na terenu istraživanja ne odgovaraju u potpunosti ovom opisu. Većina pronađenih upaljača je imala skalu odloženog aktiviranja označenu od 5 do 71 stotina metara. Pronađeni upaljači sa skalom od 5 do 71 se od ostalih razlikuju i nešto crvenijom nijanskom bronze korišćene za izradu. Na pokternom prstenu za tempiranje dodata su četiri para izbočina za lakše okteranje prstena rukom mada je zadržana i okrugla rupa za podešavanje uz pomoć ključa. Upaljači namenjeni šrapnelu imali su oznaku S.D.Z. M08 dok su upaljači namenjeni razornim granatama imali oznaku G.D.Z. M08. Spolja gledano, izgeldali su gotovo isto, naravno bez oznake "K" (kanister, karteč) na upaljačima razornih granata. Najveći broj pronađenih upaljača na terenu bio je upravo M08. Retki pronađeni primerci upaljača M05 koji se koristio za iste topove govori o tome da je stariji tip upaljača verovatno već bio istrošen u prethodnim borbama.

Na pokretnom disku su postojale tri moguće oznake:

"A" (Aufschlag), aktiviranje pri udaru u prepreku (perkusiono),
"K" (Kartätschrapnell), kanister ili karteč, aktiviranje pri izlasku granate iz usta cevi 5 - 10 m (zamo za šrapnel S.D.Z. M08)
"V" (Vortempierung), aktiviranje na 200 m od izlaska iz usta cevi.

Upaljač S.D.Z. M08 koristio se za šrapnele a G.D.Z. M08 za razorne granate sledećih artiljerijskih oruđa:

- 8 cm M1905 i M1905/08 poljski top,
- 8 cm M1905 i M1905/08 tvrđavski top.

M8

Upaljač S.D.Z. M08 sa skalom 5 - 71 pronađen prilikom istrživanjaM8

Deo upaljača S.D.Z. M08 pronađenih prilikom istrživanjaM8_61_skica  M8_73_skica

Upaljač S.D.Z. M08, skicaŠrapnel 80mm sa upaljačem M08 austrougarskog poljskog topa M1905 ili M1905/08 pronađen na istočnom platou Vračebrda podno srpskih rovova. Prilikom opaljenja košuljica se nije otvorila pri vrhu u zoni upaljača već je detonacija otkinula dno košuljice. Dance šrapnela na slici potiče od drugog projektila i presečeno je na istom mestu da bi se uklopilo. Sadržaj projektila je sačuvan sa gotovo svim kuglicama. Na fotografiji se može videti da se unutar košuljice osim kuglica nalazi i crvena boja koja sagorevanjem obeležava mesto pogotka.

80mm1  80mm2
80mm3  80mm4

Šrapnel 80mm M1905 ili M1905/08 austrougarskog poljskog topaNepoznata deformisana čaura. Pronađena na šumskom putu bez vidljivih oznaka. Deformisana na jako neobičan način savijanjem zidova čaure ka unutrašnjoj strani. Nedostaje inicijalna kapisla. Dance prečnika ~ 85mm. Prečnik čaure pri dnu ~ 80mm. Čaura blago deformisana po poprečnom preseku pri dnu tako da su i mere približne. Po dimenzijama se verovatno radi o čauri austrougarskog poljskog topa 80mm.

80mm_1
80mm_2  80mm_3

Nepoznata deformisana čaura