zgl_map

Kolubarska bitka, Vrače brdo i Čovka

Raspored čaura i municije kalibra 8x50R Manliher


Link na početnu stranu.

Raspored pronađene zaostale municije i čaura prikazan je na dve platforme, Google MyMaps i MapHub. Mape na MapHub-u su možda malo preglednije jer platforma dozvoljava promenu veličine simbola. Obe mape imaju po dva sloja koja se mogu, radi preglednosti i poređenja, uključiti ili isključiti po potrebi. Prvi sloj je uvek municija određenog kalibra a drugi sloj su ucrtani rovovi i položaji. Preklapanjem slojeva moguće je uporediti poklapanje municije određenog kalibra sa položajima jedinica. U posebnom odeljku prikazane su mape sa slojevima sva tri relevantna kalibra (7x57, 7,62x54R, 8x50R) te slojem rovova i slojem geografskih odrednica. Na ovim mapama, preklapanjem slojeva moguće je proveriti poklapanje nalaza sa rovovim tj. položajima ali i sa šumskim putevima, stazama i saobraćajnicama te na taj način ispratiti, donekle, i kretanje vojske. Obe platforme su potpuno interaktivne tako da se sem selecije sloja može kretati po mapi ili zumirati određeno područje.

Raspored čaura i municije kalibra 8x50R Manliher. Podaci na MapHub-u.


Raspored čaura i municije kalibra 8x50R Manliher. Podaci na Google MyMaps.